Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego

Data aktualizacji:

29 grudnia 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach gmina Ożarów Mazowiecki, w związku z ofertą publiczną:
- akcji imiennych emisji I serii A uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji spółki,
- akcji imiennych emisji I serii B uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji spółki,
- akcji imiennych emisji II serii A uprzywilejowanych co do pierwszeństwa pokrycia                        w przypadku likwidacji spółki,
- akcji imiennych emisji III serii A uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji spółki,
- akcji imiennych emisji III serii B uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji spółki,
- akcji imiennych emisji VI serii A uprzywilejowanych co do pierwszeństwa pokrycia                    w przypadku likwidacji spółki,
- akcji imiennych emisji XI serii A uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji spółki,
- akcji imiennych emisji XX serii A uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji spółki,
- akcji imiennych zwykłych emisji XXII serii B. 
(oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers SA)

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego

plik .pdf, 167,7kB
Pobierz