Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Quercus TFI

data aktualizacji

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B1, B2, C, C1 (oferującym jest Dom Maklerski Navigator).