Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MONNARI TRADE SA

Data aktualizacji:

8 sierpnia 2011 r.

Dyrektor Departamentu Emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela oraz akcji serii F i G (oferującym jest Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MONNARI TRADE SA

plik .pdf, 64,8kB
Pobierz