Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Mex Polska

Data aktualizacji:

1 września 2011 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Mex Polska SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski IDM).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Mex Polska

plik .pdf, 74,3kB
Pobierz