Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MCI Management

data aktualizacji

23 września 2011 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• MCI Management SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V oraz W (oferującym jest Dom Maklerski IDM SA).