Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Krajowej Spółki Cukrowej

data aktualizacji

19 września 2011 r.


Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Krajową Spółkę Cukrową SA w związku z ofertą publiczną akcji imiennych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP).