Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kino Polska TV

data aktualizacji

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Kino Polska TV SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest NOBLE Securities).