Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kino Polska TV

Data aktualizacji:

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Kino Polska TV SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest NOBLE Securities).

 


  

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kino Polska TV

plik .pdf, 64,6kB
Pobierz