Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Get Bank

data aktualizacji

30 listopada 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Get Bank SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H (składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2011 roku na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów) – oferującym jest Noble Securities SA z siedzibą w Krakowie.