Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ciechu

Data aktualizacji:

18 stycznia 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Ciech SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru oraz praw do akcji serii D (oferującymi są Dom Maklerski PKO BP i Millennium Dom Maklerski).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ciechu

plik .pdf, 64,8kB
Pobierz