Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Cersanit

data aktualizacji

21 listopada 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Cersanit SA z siedzibą w Kielcach w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw do akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP SA).