Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Cersanit

Data aktualizacji:

21 listopada 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Cersanit SA z siedzibą w Kielcach w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw do akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP SA).


 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Cersanit

plik .pdf, 64,6kB
Pobierz