Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Bowim

Data aktualizacji:
13 września 2011 r. 
 
 
Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Bowim SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D i G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F, G oraz praw do akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski IDM).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Bowim

plik .pdf, 64,4kB
Pobierz