Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny

data aktualizacji

15 lipca 2011 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny sporządzony przez: 

 
• BBI Development Narodowy Fundusz InwestycyjnySA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J (oferującym jest INVISTA Dom Maklerski SA).