Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej

data aktualizacji

29 kwietnia 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Bank Gospodarki Żywnościowej SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E i F (oferującymi są Biuro Maklerskie BGŻ i Dom Maklerski PKO BP).