Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego AmRest Holdings

data aktualizacji

9 listopada 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzony został prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii 7 i 8 (oferującym jest Erste Securities Polska SA).