Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego AC

data aktualizacji

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• AC SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski).