Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych JHM Development, Polskiej Grupy Odlewniczej, P.R.E.S.C.O. GROUP i Zamet Industry

Data aktualizacji:

29 czerwca 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:

• JHM Development SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B spółki (oferującym jest Trigon Dom Maklerski),

• Polska Grupa Odlewnicza SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski),

• P.R.E.S.C.O. GROUP SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest IPOPEMA Securities),

• Zamet Industry SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych JHM Development, Polskiej Grupy Odlewniczej, P.R.E.S.C.O. GROUP i Zamet Industry

plik .pdf, 69kB
Pobierz