Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Eurocash, Pragma Inkaso i Domu Maklerskiego WDM

data aktualizacji

17 czerwca 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:

• Eurocash SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K (oferującym jest UniCredit CAIB Polska),

• Pragma Inkaso SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E (oferującym jest Dom Maklerski BDM),

• Dom Maklerski WDM SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C (oferującym jest Dom Maklerski WDM).