Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych CP Energia, Polskie Jadło, Get Bank

Data aktualizacji:

21 października 2011 r.

Dyrektor Departamentu Emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji:

  • zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez CP Energia S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J i K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K
    (oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK S.A.)

  • zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E (oferującym jest Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Biuro Maklerskie.)

  • zatwierdziła dokument rejestracyjny dla akcji spółki Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dokument ofertowy i dokument podsumowujący, które wraz z dokumentem rejestracyjnym, stanowią prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów sporządzony przez spółkę Get Bank S.A. w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F i G (firmą inwestycyjną jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie .)

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych CP Energia, Polskie Jadło, Get Bank

plik .pdf, 68kB
Pobierz