Komunikat w sprawie zarejestrowania agencji ratingowej Fitch Polska

data aktualizacji

31 październia 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Fitch Polska SA została zarejestrowana jako agencja ratingowa. Równolegle organy właściwe dla rejestracji agencji ratingowych w innych krajach Unii Europejskiej, działające w ramach międzynarodowych kolegiów nadzorczych, podjęły decyzje o rejestracji spółek z grup: DBRS, Fitch, Moody’s i Standard&Poor’s. Oznacza to, że ratingi publiczne wydawane przez te agencje mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane przez instytucje finansowe dla celów regulacyjnych.

Szersza informacja w języku angielskim znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.