Komunikat z 64. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2008 r.

data aktualizacji