Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Vademecum Ochrony Pracy

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Vademecum Ochrony Pracy sp. z o.o.

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.