Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Vademecum Ochrony Pracy

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Vademecum Ochrony Pracy sp. z o.o.

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Vademecum Ochrony Pracy

plik .pdf, 62,1kB
Pobierz