Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Parker Hannifin Sales Poland oraz Finnveden Metal Structures

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone:

• w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez Parker Hannifin Sales Poland sp. z o.o.
 
Zarządzającymi są:
1. Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

• w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez Finnveden Metal Structures sp. z o.o.
 
Zarządzającym jest :
1. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Parker Hannifin Sales Poland oraz Finnveden Metal Structures

plik .pdf, 98,8kB
Pobierz