Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w LUX MED Łódź

data aktualizacji

26 października 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie funduszu emerytalnego przez:

• LUX MED Łódź Sp. z o.o.

Zarządzającym jest Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”.