Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w KAR – BUD i w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym „Betrans” Oddział Rogowiec

data aktualizacji

29 listopada 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

1)  KAR – BUD sp. z o.o. sp. k.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.

2) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o. Oddział Rogowiec

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.