Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ING Services Polska Sp. z o.o.

Data aktualizacji:

30 grudnia 2011 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, przez:
 
• ING Services PolskaSp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 
Zarządzającym jest:
1. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 
- ING Subfundusz Obligacji, 
- ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 
- ING Subfundusz Zrównoważony, 
- ING Subfundusz Akcji, 
- ING Subfundusz Gotówkowy.
 
2. ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 
- ING Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 
- ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), 
- ING Subfundusz Rynków Wschodzących (L), 
- ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L), 
- ING Subfundusz Nowej Azji (L).
 
Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ING Services Polska Sp. z o.o.

plik .pdf, 99,4kB
Pobierz