Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w HS Kalisz

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

HS Kalisz sp. z o.o.

Zarządzającymi są:
1. Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty.