Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w EPC Spółka Akcyjna

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

  • EPC Spółka Akcyjna

Zarządzającym jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.