Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „Eskulap” i „Eskulap II” Róża Cichy-Jania

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

• „Eskulap” sp. z o.o.,  

• „Eskulap II” Róża Cichy-Jania. 

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.