Komunikat w sprawie udzielenia zezwoleń na utworzenie: IPOPEMA 57 FIZ AN, IPOPEMA 58 FIZ AN, IPOPEMA 59 FIZ AN, IPOPEMA 60 FIZ AN, IPOPEMA 61 FIZ AN, IPOPEMA 62 FIZ AN, IPOPEMA 63 FIZ AN

data aktualizacji

6 października 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwoleń na utworzenie przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie:

• IPOPEMA 57 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych,
• IPOPEMA 58 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych,
• IPOPEMA 59 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych,
• IPOPEMA 60 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych,
• IPOPEMA 61 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych,
• IPOPEMA 62 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych,
• IPOPEMA 63 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.