Komunikat w sprawie udzielenia zezwoleń na utworzenie Skarbiec-Obligacyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i EOS1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego

data aktualizacji

27 października 2011 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwoleń na utworzenie:

  • przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie: Skarbiec-Obligacyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

  • przez Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku: EOS1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego.