Komunikat w sprawie udzielenia zezwoleń na utworzenie PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ oraz ALTUS 23 FIZ, ALTUS 24 FIZ, ALTUS 25 FIZ

data aktualizacji

21 listopada 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwoleń na utworzenie:

• PKO Obligacji Korporacyjnych  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
• ALTUS 23 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
• ALTUS 23 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
• ALTUS 25 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.