Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie uchwał obiegowych dot. PZU Asset Management i TFI PZU

Data aktualizacji:

27 września 2011 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), podejmując uchwały w trybie obiegowym:

 • stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA akcji w liczbie powodującej przekroczenie 50%
  udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PZU Asset Management SA,

 • stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA akcji w liczbie powodującej przekroczenie 50%
  udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa Funduszy
  Inwestycyjnych PZU SA.

 

Do pobrania

Komunikat w sprawie uchwał obiegowych dot. PZU Asset Management i TFI PZU

plik .pdf, 60,3kB
Pobierz