Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Wikany z prospektem emisyjnym

Data aktualizacji:

21 czerwca 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji stwierdził równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

• WikanaSA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii F (oferującym jest Dom Maklerski IDM).

Do pobrania

Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Wikany z prospektem emisyjnym

plik .pdf, 110,6kB
Pobierz