Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Comp z prospektem emisyjnym

Data aktualizacji:
28 września 2011 r.
 

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji stwierdziła równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

• Comp SA w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii L (oferującym jest Dom Maklerski IDM).

 


 

Do pobrania

Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Comp z prospektem emisyjnym

plik .pdf, 24,9kB
Pobierz