Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie obrotu akcjami KGHM w związku z exposé Premiera

Data aktualizacji:

     25 listopada 2011 r.

     Po przeprowadzeniu standardowych czynności wyjaśniających, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że według wstępnych ustaleń w obrocie akcjami spółki KGHM SA oraz kontraktami terminowymi na akcje KGHM w okresie poprzedzającym exposé Prezesa Rady Ministrów nie stwierdzono nieprawidłowości. 

     W szczególności wstępna analiza nie wskazuje, aby przed ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów planowanych zmian w opłatach eksploatacyjnych od kopalin miało miejsce wykorzystanie tej informacji w obrocie giełdowym.
 
  Czynności wyjaśniające standardowo przeprowadzone przez UKNF obejmowały m.in.:
• identyfikację stron transakcji sprzedaży oraz kupna akcji KGHM w okresie poprzedzającym ogłoszenie informacji o zmianach w opłatach eksploatacyjnych od kopalin,
• identyfikację stron transakcji krótkiej sprzedaży akcji KGHM w ww. okresie (99,85% akcji sprzedawali „na krótko” animatorzy, czyli podmioty prowadzące działalność maklerską wspomagające płynność),
• analizę wcześniejszej aktywności inwestycyjnej zidentyfikowanych podmiotów i osób fizycznych mających istotny udział w sprzedaży akcji KGHM w okresie poprzedzającym exposé,
• analizę aktywności inwestorów na kontraktach terminowych na akcje KGHM w okresie poprzedzającym exposé oraz ich wcześniejszych działań inwestycyjnych.

      Ostateczna weryfikacja będzie możliwa m.in. po zebraniu szczegółowych informacji o klientach zagranicznych firm inwestycyjnych (tzw. zdalnych członków GPW) od zagranicznych nadzorów nad rynkiem kapitałowym.

Do pobrania

Komunikat w sprawie obrotu akcjami KGHM w związku z exposé Premiera

plik .pdf, 37,1kB
Pobierz