Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie kar dla członków zarządu Zakładów Lniarskich „Orzeł” za naruszenie obowiązków informacyjnych

Data aktualizacji:

Doręczone zostały decyzje podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2011 r. nakładające na członków zarządu Zakładów Lniarskich „Orzeł” SA następujące kary pieniężne za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w czasie pełnienia przez nich funkcji członków zarządu:

• kara pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych na prezesa zarządu w związku z nieprzekazaniem raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego wraz z raportem okresowym za I półrocze 2009 r. oraz opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem okresowym za rok 2009,

• kara pieniężna w wysokości 75 tysięcy złotych na byłego wiceprezesa zarządu, delegowanego do pełnienia funkcji z rady nadzorczej w związku z nieprzekazaniem opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem okresowym za rok 2009,

• kara pieniężna w wysokości 65 tysięcy złotych na byłego wiceprezesa zarządu w związku z nieprzekazaniem raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego wraz z raportem okresowym za I półrocze 2009 r.

Kary nałożone na ww. osoby są konsekwencją kary nałożonej przez KNF na spółkę Zakłady Lniarskie „Orzeł” SA w dniu 5 lipca 2011 r.

Do pobrania

Komunikat w sprawie kar dla członków zarządu Zakładów Lniarskich „Orzeł” za naruszenie obowiązków informacyjnych

plik .pdf, 111,9kB
Pobierz