Komunikat z 65. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 grudnia 2008 r.

data aktualizacji