Komunikat z 63. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2008 r.

data aktualizacji