Komunikat z kontynuacji 108. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2010 r.

data aktualizacji