Komunikat ze 107. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 sierpnia 2010 r.

data aktualizacji