Komunikat z kontynuacji 107. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2010 r.

data aktualizacji