Komunikat z 62. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 października 2008 r.

data aktualizacji