Komunikat z kontynuacji 103. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 r.

data aktualizacji