Komunikat z kontynuacji 101. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 maja 2010 r.

data aktualizacji