Komunikat ze 103. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2010 r.

data aktualizacji