Komunikat z L posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 czerwca 2008 r.

data aktualizacji