Komunikat z LI posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2008 r.

data aktualizacji