Komunikat z 100. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r.

data aktualizacji