Komunikat z LII posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2008 r.

data aktualizacji