Komunikat z XLVII posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 maja 2008 r.

data aktualizacji